Teraz dostępny: Bar SmartControl pilot w kabinie kierowcy (VI 04/2020)

Szczególnie w czasach wyzwań gospodarczych pożądana jest szybkość i prosta obsługa. Potrzebę poprawy widzimy szczególnie przy załadunku i wyładunku wind załadowczych przy rampie.Z tego względu od zaraz wspieramy Was poprzez pilot w kabinie kierowcy przy Waszych załadunkach przy rampie dla standardowych Cargoliftów. Pilot ten umożliwia komfortową obsługę bezpośrednio z kabiny kierowcy za pomocą dwóch kamer i jednego Splitscreen monitora.

Tylko u Bära :orientacyjne linie pozycyjne na monitorze (chronione patentem!)

Oczywiście Bar SmartControl pilot w kabinie kierowcy oferuje jeszcze dodatkowo:

  • Stosowanie nadajnika ręcznego jako pilota radiowego
  • Dostosowanie do własnych potrzeb nadajnika ręcznego poprzez EasyPairing
  • Elastyczna wymiana przyczepy z dynamicznym sprzężeniem

Więcej informacji otrzymacie Państwo na naszej stronie internetowej:

» Obsługa windy z kabiny kierowcy przez pilota radiowego Bär SmartControl

Nowe i przemodelowane windy Bär Cargolifts (VI 07/20)