Usuwanie usterek w przypadku awarii

Abyś mógł jak najszybciej pojechać do najbliższego warsztatu

Podest załadowczy nie działa albo słychać dźwięk ”pikania” wydobywający się z windy?

Należy wyłączyć i ponownie włączyć windę za pomocą włącznika w kabinie kierowcy.

Usterka nadal występuje?

Prosimy o kontakt z najbliższym partnerem serwisowym.

Do wyszukiwania partnerów serwisowych

Sterownik zewnętrzny windy nie działa?

Film o obsłudze awaryjnej za pomocą przycisków na urządzeniu sterującym - dostępny na YouTube

Zdjąć prawą osłonę belki nośnej windy 

Zamknąć platformę windy przy pomocy sterowania awaryjnego 

  • Aby włączyć tryb awaryjny, należy przytrzymać przyciski O i C przez co najmniej 5 sekund (do momentu ustania sygnału dźwiękowego) 
  • Użyć odpowiednich klawiszy do danej funkcji – uwaga do dyspozycji są tylko podstawowe funkcje
  • Aby wyłączyć tryb awaryjny, należy przytrzymać przyciski O i C przez co najmniej 1 sekundę

Założyć osłonę belki nośnej windy

Udać się do najbliższego partnera serwisowego

Do wyszukiwania partnerów serwisowych

Dalsze treści w nagłych wypadkach

Dowiedz się, jak działa winda tylna - HowToCargoLift

Zeskanuj kod QR na jednostce sterującej i zobacz instrukcje dotyczące dokładnie tej windy - w tym obsługi awaryjnej.

Albo wpisz na stronie internetowej numer seryjny - znajdziesz go na tabliczce znamionowej lub jednostce sterującej Twojej windy.

Na stronę HowToCargoLift

Kompetentna pomoc - nasza sieć partnerów serwisowych

Znajdź najbliższego partnera serwisowego Bär w GoogleMaps.

Do wyszukiwania partnerów serwisowych

Znajdź błąd - oprogramowanie diagnostyczne Bär CargoCheck

Oprogramowanie diagnostyczne wspiera partnera serwisowego Bär w rozwiązywaniu problemów.

Dowiedz się więcej